آرشیو برچسب ها: پرسشنامه پرخاشگری

images123

پرسشنامه پرخاشگری AGQ

شرح: پرسشنامه پرخاشگری AGQ یک مقیاس خودگزارشی کاغذ – مدادی است و مشتمل بر ۳۰ ماده است که چهارده ماده آن مربوط به عامل خشم، هشت ماده آن مربوط به عامل تهاجم و هشت ماده آن نیز عامل کینه توزی را می سنجد.

مترجم یا مولف: محمود ساعتچی و همکاران

فرمت: pdf.zib

رمز: www.ravanbonyan.com

منتشر کننده: انجمن روان بنیان

لطفا جهت دریافت پرسشنامه به انجمن روان بنیان اینجا را کلیک نمائید.

به روان بنیان امتیاز دهید: