از دست ندهید

آرشیو برچسب: همکاران

پرسشنامه هدفگذاری لورنزی و همکاران

شرح:تعیین وجود الگوی مشترک برای هدفگذاری در سازمان شغلی را که هم اکنون متصدی آن هستید و یا در گذشته متصدی آن بوده اید را در نظر بگیرید د سپس به سؤالات پاسخ دهید. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تضاد شغلی ریزو و همکاران (۱۹۷۰)

شرح:تضاد نقش زمانی بوجود می آیدکه شخص از شغل و کاری که بر عهده گرفته است،اطلاع کافی نداشته باشد بدین معنی که اهداف کاری وی،آنگونه که باید و شاید واضح و صریح نیست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر وفاداری مشتری در تجارت الکترونیک اسرینیواسان و همکاران (۲۰۰۲)

شرح:سیر(۲۰۰۷)وفاداری الکترونیکی را احساس تعلق روانشناسی پایدار از جانب یک مشتری به یک ارایه دهنده کالا یا خدمت خاص معرفی می کند. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد  

ادامه مطلب »

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

شرح:اخلاق سازمانی در واقع عبارت است از بررسی و عمل به رفتار اخلاقی در سازمان ها که شامل توضیح و ارزیابی ارزش های ریشه دار در سیاست ها و اعمال سنتی و جستجوی مکانیزم هایی برای اخلاقی نمودن عملکردهاست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه