از دست ندهید

آرشیو برچسب: همکاران

پرسشنامه ارزش ویژه برندهای آنلاین (کریستودوئیلیدز و همکاران، ۲۰۰۶)

شرح:سنجش ارزش ویژه برندهای آنلاین از ابعاد مختلف (ارتباط عاطفی ،تجربه آنلاین ،ماهیت خدمات رسانی پاسخ گو ،اطمینان ،اجرا) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه