از دست ندهید

آرشیو برچسب: عوامل

پرسشنامه جذب به نماز در دانش آموزان

شرح:ارزیابی عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز جماعت (فضای فیزیکی و ارتباطی _ آموزشی ،ایمان و رفتار مذهبی فردی _ خانوادگی ،نحوه برپایی نماز جماعت ،محیط اجتماعی ،عامل تشویقی) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر انگیزش کارکنان بر اساس مدل انگیزش هرزبرگ

شرح:ارزیابی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمتی کارکنان (عوامل زمینه ای عملکرد ،عوامل محتوایی ،عوامل مقایسه ای ،عوامل مربوط به خصوصیات مدیر ،عوامل دموگرافیک) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل كليدي موفقيت چابكي زنجيره تامين

شرح:ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت چابکی زنجیره تامین (انعطاف پذیری ،روابط با تامین کنندگان ،بکارگیری تکنولوژی های جدید ،حساسیت به بازار و مشتری ،پاسخ گویی تقاضا ،چابکی زنجیره تامین) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد  

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه