از دست ندهید

آرشیو برچسب: عضویت

پرسشنامه رهبری معنوی فرای

شرح:ارزیابی رهبری معنوی در سازمان از ابعاد مختلف (چشم انداز ،عشق به نوع دوستی ،ایمان ،معناداری ،عضویت ،تعهد سازمانی و بازخورد عملکرد) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه هویت سازمانی چنی

شرح: پرسشنامه هویت سازمانی در سال ۱۹۸۳ توسط چنی معرفی شد . این پرسشنامه ۱۸ گویه دارد و مولفه های عضویت ، وفاداری و شباهت را مورد سنجش و ارزیابی قرار می دهد. نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای و از خیلی موافقم تا خیلی مخالفم می باشد.چنی(۱۹۸۲) به سه مفهوم کلیدی در زمینه هویت سازمانی  اشاره ...

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه