از دست ندهید

آرشیو برچسب: زندگی

پرسشنامه شیوه زندگی

شرح:گویه های زیر باید مطابق احساس شما در زمان حال ،تکمیل شود. هر یک از گزینه های “صحیح” یا “غلط” را بیشتر در مورد شما صدق می کند به عنوان پاسخ انتخاب کنید. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه اضطراب (کتل)

شرح:در این پرسشنامه ۴۰ سوال مطرح می شود که اکثر مردم در زندگی خود با آن روبرو می شوند. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:دارد منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه سبك زندگي موثر بر وزن (WELSQ)

شرح:اندازه گیری توانایی خودمهارگری خوردن از ابعاد مختلف (هیجان های منفی ،در دسترس بودن ،فشار اجتماعی ،نارحتی جسمانی ،فعالیت های مثبت) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

شرح:سوال های زیر درباره زندگی هیجانی شما می باشد،بخصوص درباره این که شما چگونه هیجان های خود را کنترل می کنید این سوال ها درباره دو جنبه مجزا از زندگی هیجانی شما می باشدو جنبه اول ،تجربه هیجانی شماست. جنبه دوم جلوه هیجانی شماست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه