آرشیو برچسب ها: دشواری در تنظیم هیجان

مقیاس دشواری در تنظیم هیجان(DERS)

شرح:  مقیاس اولیه دشواری در تنظیم هیجان یک ابزار سنجش ۴۱ آیتمی خود گزارش دهیپ بود که برای ارزیابی دشواری در تنظیم هیجانی از لحاظ بالینی تدوین شد. آیتم های این مقیاس بر اساس گفتگوهای متعدد با همکاران آشنا با متون تنظیم هیجان تدوین و انتخاب شد (گرتز و روئمر، ۲۰۰۴). مقیاس انتظار تعمیم یافته تنظیم هیجانی منفی (NMR؛ ساتانزارو و میرنز، ۱۹۹۰، به نقل از گرتز و روئمر، ۲۰۰۴) به عنوان الگویی در تدوین این مقیاس به کار گرفته شده است.  البته ۵ آیتم این مقیاس به دلیل همبسگی پایین و همچنین بار عاملی پایین حذف شدند، و بنابراین تعداد آیتم های پرسشنه به ۳۶ آیتم کاهش یافت(گرتز و روئمر، ۲۰۰۴ به نقل از عزیزی و همکاران،۱۳۸۹).

ترجمه: عزیزی و همکاران،۱۳۸۹- برای دانلود مقاله اینجا را کلیک نمائید.

منتشر کننده: انجمن روان بنیان 

فرمت: pdf

سطح دسترسی: اعضای روان بنیان 

به زودی در انجمن روان بنیان تمام فرم های مرتبط با تنظیم هیجانی ترجمه و در بخش کاربران ویژه قرار خواهیم داد. 
به روان بنیان امتیاز دهید: