آرشیو برچسب ها: دانلود کارتهای آزمون شخصیتی بندر – گشتالت

gestalt1113

آزمون شخصیتی بندر – گشتالت-کاملترین مجموعه

شرح: این آزمون دارای ۹کارت به اشکال گوناگون هندسی به ابعاد ۶Î۴ اینچ می باشد که توسط خانم لورتابندر  از آزمون و رتهایمر اقتباس شده است. اشکال این آزمون را تعدادی نقطه ،خطوط مستقیم منحنی ها و زوایا تشکیل می دهند. هرفردی اشکال نه گانه را با توجه به تفاوت هایی که در نحوه ادراک آنها وجود دارد به شیوه ای کاملاً شخصی و متمایز ادراک می کنند.در این مجموعه شما با طریقه نمره گذاری، اجرا و تفسیر این آزمون  اشنا شده به همراه آن هر ۹ کارت این آزمون را در اختیار شما بزرگواران قرار می دهیم.

منتشر کننده: سایت و انجمن روان بنیان

فرمت: zip-word-pdf

سطح دسترسی: کاربران ویژه/پرداخت هزینه

Untitled11111111111111

به روان بنیان امتیاز دهید: