از دست ندهید

آرشیو برچسب: جذب

پرسشنامه جذب به نماز در دانش آموزان

شرح:ارزیابی عوامل مؤثر در جذب دانش آموزان به نماز جماعت (فضای فیزیکی و ارتباطی _ آموزشی ،ایمان و رفتار مذهبی فردی _ خانوادگی ،نحوه برپایی نماز جماعت ،محیط اجتماعی ،عامل تشویقی) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تحمل پریشانی هیجانی (DTS)

شرح: مقیاس تحمل پریشانی، یک شاخص خودسنجی تحمل پریشانی هیجانی است که دارای ۱۵ ماده و چهار خرده مقیاس می باشد. نمره گذاری: دارد خرده مقیاس: ۱- تحمل ۲- جذب ۳- ارزیابی  ۴- تنظیم  روایی و پایایی:دارد منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه