از دست ندهید

آرشیو برچسب: بازاریابی

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

شرح:ارزیابی قابلیت های بازاریابی از ابعاد مختلف (ارتباط با مشتری ،محصول متمایز ،خدمات به مشتری ،اثربخشی فعالیت های پیشبرد ،تحقیقات بازاریابی ،شبکه توزیع) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارتباطات بازاریابی یکپارچه لی و پارک

شرح:بررسی ارتباطات بازاریابی یکپارچه از ابعاد مختلف (ارتباطات واحد برای پیام و تصویر ثابت ،ارتباطات متفاوت با گروهای مختلف مشتریان ،ارتباطات مبتنی بر پایگاه داده برای حاصل شدن نتیجه های مناسب ،تقویت ارتباطات با مشتریان فعلی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

عوامل بازاریابی رابطه مند

شرح:ارزیابی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک یا سازمان (عوامل اجتماعی ،تبادل اطلاعات ،فعالیت های فروش ،نظارت بر روابط) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه