از دست ندهید

آرشیو برچسب: استاندارد

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی

شرح:پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی از سه بخش و دارای سوالات جداگانه می باشد و هدف آن بررسی میزان مشارکتی افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست به این مشارکت می باشد. نمره گذاری:دارد روایی وپایایی:دارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب یک بانک (استاندارد)

شرح:بررسی میزان عوامل مؤثر بر انتخاب بانک(نگرش های کارکنان بانک ،هزینه های خدماتی بانکی ،اعتماد بانک ،تصویر مثبت از بانک ،جهت مناسب) نمره گذاری:دارد تحلیل:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه