مقياس قلدري ايلي نويز

0

..:: مقياس قلدري ايلي نويز ::..

..:: غیر رایگان ::..

..:: پنجشنبه 20 اسفند 1394 ::..

شرح : اين پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزيابي ميزان قلدري دانش آموزان از ابعاد مختلف (قلدري، زد و خورد، قرباني) مي باشد. طيف نمره گذاري آن بر اساس طيف ليكرت پنج گزينه اي مي باشد

نمره گذاری : دارد

روایی و پایایی : روایی و پایایی داخلی دارد

فرمت : Word

آیتم : 18

منبع : دارد

نوع فایل : غیر رایگان

قیمت : 40,000ریال


افزودن به سبد خرید