سوالات وتفسیر این آزمون اگر موجود است را لازم دارم.همچنین تفاوت وکسلر 4و2 چیست؟ واینکه بهترین آزمون هوش برا کودکان پیش دبستانی به نظرتان کدام است؟