اختلال اضطراب و افسردگی مختلط (به انگلیسی: Mixed anxiety-depressive disorder) اختلالی شامل نشانه*های هر دو بیماری افسردگی و اضطراب می*باشد که ممکن است بسته به هر بیمار هر یک از این نشانه*ها شدت گوناگونی داشته باشند. این اختلال همچنین می*تواند به همراه حداقل برخی از ویژگی*های اتونومیک باشد. فهرست کدهای آی*سی*دی-۱۰ سازمان بهداشت جهانی اختلال اضطراب و افسردگی مختلط را به عنوان اختلالی تعریف می*کند که در آن نشانه*های هر دو اضطراب و افسردگی وجود دارند اما هیچکدام غالب بر یکدیگر نیستند.
روش های تشخیص اختلال اضظراب

ادامه