استرایوس،شرمن و اسپرین(2006) در کتاب خود آزمون ویسکانسین را برای سنین 5 تا 89 سال مناسب می داند. سایت روان بنیان
جهت خرید نمره گذاری و شرح این آزمون اینجا را کلیک نمایید