لطفا چگونگی به دست آوردن نمره بی آر را از روی جدول نمره گذاری توضیح بدید و کلید نمره گذاری سوالات رو هم بگذارید ممنونم