همکاران گرامی لازم دیدم در مورد این پرسشنامه مطالبی رو عرض کنیم.
با بررسی مقالات داخلی متوجه شدیم در بیشتر مقالات از تعداد آیتم متفاوتی از این پرسشنامه نام برده شده است. این پرسشنامه شامل سه نسخه 1- والدین 2- دانش آموزان 3- معلمین می باشد
در سایت روان بنیان نسخه والدین و نسخه معلمین با تعداد آیتم های زیر به اشتراک گذاشته شده است.
نسخه والدین 52 آیتم و نسخه معلمین 48 آیتم
لازم به ذکر است با هر پرسشنامه یک مقاله داخلی که از این نسخه با این تعداد آیتم استفاده کرده اند به اشتراک گذاشته ایم.
در هر صورت در استفاده از این پرسشنامه ها از استاد خود مشورت بگیرید.
جهت خرید پرسشنامه مهارت های اجتماعی نسخه والدین
جهت خرید پرسشنامه مهارت های اجتماعی نسخه معلمین