از دست ندهید

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

شرح:بررسی تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری افراد از ابعاد مختلف (کنش متقابل انسانی ،زبان ،تجربه پذیری عاطفی)

نمره گذاری:دارد

تفسیر:دارد

فرمت:word

منبع:دارد

RIAL 30,000 – خرید
پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد" alt="پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد" target="_blank">دانلود پرسشنامه