از دست ندهید

Demo Blog With Map

پرسشنامه تربیت شهروندی

شرح:بررسی تربیت شهروندی در افراد از ابعاد مختلف (قانون گرایی ،روحیه مشارکت جویی ،مسؤلیت پذیری ،اعتمادبه نفس) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی

شرح:پرسشنامه استاندارد بودجه بندی مشارکتی از سه بخش و دارای سوالات جداگانه می باشد و هدف آن بررسی میزان مشارکتی افراد در بودجه بندی و نگرش سرپرست به این مشارکت می باشد. نمره گذاری:دارد روایی وپایایی:دارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه