از دست ندهید

Demo Blog With Map

پرسشنامه هدفگذاری لورنزی و همکاران

شرح:تعیین وجود الگوی مشترک برای هدفگذاری در سازمان شغلی را که هم اکنون متصدی آن هستید و یا در گذشته متصدی آن بوده اید را در نظر بگیرید د سپس به سؤالات پاسخ دهید. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مشكلات رفتاري کودکان و نوجوانان كواي و پترسون (RBPC) – فرم تجدید نظر شده

شرح:بررسی مشکلات رفتاری کودکان و نوجوانان برای نمره گذاری این پرسشنامه،سه نمره صفر،یک و دو به کار برده می شود نمره دو به مشکل رفتاری که به صورت حاد دیده می شود،نمره یک به مشکلاتی که صورت حاد ندارند و نمره صفر به عدم وجود مشکلات رفتاری داده می شود. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تضاد شغلی ریزو و همکاران (۱۹۷۰)

شرح:تضاد نقش زمانی بوجود می آیدکه شخص از شغل و کاری که بر عهده گرفته است،اطلاع کافی نداشته باشد بدین معنی که اهداف کاری وی،آنگونه که باید و شاید واضح و صریح نیست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه رفتارهای سیاسی ای. جی. دوبرین

شرح:رفتار سیاسی فرد یا گروه عبارت است از کوشش های آنها برای نفوذ بر رفتار دیگران و جریان وقایع سازمان و به منظور حفاظت از منابع،برآوردن نیازها و پیش بردن اهداف خود نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه