از دست ندهید

Demo Blog With Map

پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

شرح:ارزیابی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان (حمایت خانواده ،نحوه برخورد دیگران ،تعهد مذهبی ،اعتماد به نیروی انتظامی ،حضور نیروی انتظامی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه