از دست ندهید

Demo Blog With Map

پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

شرح:تعیین عملکرد ازدواج با توجه به منظومه باورها و الگوهای تعامل زوج های خوشبخت که دربرگیرنده ویژگی های احترام  ،پذیرش ،در نظر داشتن نیاز به صمیمیت و قدرت ،فرزندپروری مقتدرانه ،ایجاد شبکه خوب حمایت اجتماعی و دارابودن تعامل مثبت است. نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه ارزيابی و مسير ترقی

شرح:تشخیص قرارگیری مرد در لنگرگاه های مسیر ترقی (شایستگی فنی ،خدمت ،استقلال کاری ،تعیین هویت ،تنوع ،صلاحیت مدیریت ،امنیت ،خلاقیت) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

مقیاس پذیرش اجتماعی

شرح:هر جمله را با دقت بخوانید و به صورت صحیح یا غلط با علامت مشخص کنید نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه