از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

شرح:بلوغ سازمانی مولفه ای است که از طریق استاندارد سازمانی دربه کارگیری دانش،مهارت،تکنیک و روش های صحیح سازمان ها را قادر می سازدتا به ثبات وپیشی گرفتن از رقبا دست یابند. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه