از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

شرح:سوال های زیر درباره زندگی هیجانی شما می باشد،بخصوص درباره این که شما چگونه هیجان های خود را کنترل می کنید این سوال ها درباره دو جنبه مجزا از زندگی هیجانی شما می باشدو جنبه اول ،تجربه هیجانی شماست. جنبه دوم جلوه هیجانی شماست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه عوامل موثر بر بزهكاري نوجوانان

شرح:ارزیابی عوامل موثر بر بزهکاری نوجوانان (فقر اقتصادی خانواده ،دوستان ناباب ،پایبندی خانواده به مذهب ،نحوه گذران اوقات فراغت ،شرایط اجتماعی خانواده) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مسئولیت پذیری چند بعدی با تکیه بر متون اسلامی

شرح:بررسی مسولیت پذیری افراد از ابعاد مختلف (مسولیت در برابر خداوند ،مسولیت در برابر اجتماع ،مسولیت در برابر طبیعت ،مسولیت در برابر خود با تکیه بر متون اسلامی ) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز

شرح:بررسی میزان سلامت اجتماعی از ابعاد مختلف (شکوفایی اجتماعی ،همبستگی اجتماعی ،انسجام اجتماعی ،پذیرش اجتماعی ،مشارکت اجتماعی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه