از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه نیاز به منحصر بفرد بودن در مصرف کننده تیان و همکاران (CNFU)

شرح:ویژگی مصرف کننده ای که تمایل منحصر به فرد بودن دارد عدم پیروی از دیگران می باشد. این افراد در معرض برخی هنجارهای اجتماعی قرار می گیرند. نمره گذاری:دارد روایی وپایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تغییر سازمانی میل

شرح:برای بسیاری از افراد تغییر استرس و تنش هایی را در محل کار ودر کارکنان ایجاد می کند و این امر باعث می شود که آنها به مقابله با این پدیده برخیزند. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه بلوغ فردی در سازمان

شرح:بلوغ سازمانی مولفه ای است که از طریق استاندارد سازمانی دربه کارگیری دانش،مهارت،تکنیک و روش های صحیح سازمان ها را قادر می سازدتا به ثبات وپیشی گرفتن از رقبا دست یابند. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد تفسیر:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه