از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه امنیت اجتماعی زنان

شرح:ارزیابی عوامل موثر بر امنیت اجتماعی زنان (حمایت خانواده ،نحوه برخورد دیگران ،تعهد مذهبی ،اعتماد به نیروی انتظامی ،حضور نیروی انتظامی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه تاثیر اینترنت بر ارزش های تربیتی خانواده کفاشی (۱۳۸۸)

شرح:بررسی تاثیر اینترنت بر ارزش های خانواده از ابعاد مختلف (وابستگی به اینترنت ،فضای صمیمیت ،میزان پذیرش در اینترنت ،آگاهی والدین در استفاده فرزندانشان از اینترنت ،ارزش های تربیتی خانواده ،رضایت از احساس گمنامی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه