از دست ندهید

شغلی

پرسشنامه اخلاق سازمانی هانت و همکاران (CEP)

شرح:اخلاق سازمانی در واقع عبارت است از بررسی و عمل به رفتار اخلاقی در سازمان ها که شامل توضیح و ارزیابی ارزش های ریشه دار در سیاست ها و اعمال سنتی و جستجوی مکانیزم هایی برای اخلاقی نمودن عملکردهاست. نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه