از دست ندهید

آزمون و پرسشنامه‌ها

پرسشنامه ارزش ویژه برند مشتری محور

شرح:بررسی ارزش ویژه برند مشتری محور از ابعاد مختلف (آگاهی از برند ،قدرت پیوندهای برند ،مناسب بودن پیوندهای برند ،منحصربه فرد بودن پیوندهای برند) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه مدیریت استعداد

شرح:ارزیابی عوامل درون سازمانی و برون سازمانی مدیریت استعداد (استاندارد سازی ،استراتژی ،توسعه سازمان ،دیدگاه ،زیرساخت ها وفرایندها ،عوامل مدیریتی ،عوامل سیاسی) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه