از دست ندهید

Blog Page

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی

شرح:سنجش انواع ابعاد اهمال کاری در تحصیل (اهمال کاری عمدی ،اهمال کاری ناشی از خستگی جسمی و روانی ،اهمال کاری ناشی از بی برنامگی) نمره گذاری:دارد تفسیر:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه