از دست ندهید

آرشیو نویسنده: آقای قادری

پرسشنامه قابلیت های بازاریابی آثاهن – گیما

شرح:ارزیابی قابلیت های بازاریابی از ابعاد مختلف (ارتباط با مشتری ،محصول متمایز ،خدمات به مشتری ،اثربخشی فعالیت های پیشبرد ،تحقیقات بازاریابی ،شبکه توزیع) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه کیفیت رابطه در بازار صادرات لاگس

شرح:ارزیابی کیفیت رابطه در بازار صادرات از ابعاد مختلف (میزان اطلاعات به اشتراک گذاشته شده در رابطه ،کیفیت تعامل در رابطه ،تمایل به برقراری رابطه بلندمدت ،رضایت از رابطه) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:ندارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »

پرسشنامه جانشین پروری

شرح:ارزیابی میزان جانشین پروری در کارکنان سازمان از ابعاد مختلف (عوامل سازمانی ،عوامل فردی ،عوامل فرایندی) نمره گذاری:دارد تحلیل:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه