از دست ندهید

آرشیو نویسنده: آقای قادری

عوامل بازاریابی رابطه مند

شرح:ارزیابی عوامل بازاریابی رابطه مند در بانک یا سازمان (عوامل اجتماعی ،تبادل اطلاعات ،فعالیت های فروش ،نظارت بر روابط) نمره گذاری:دارد روایی و پایایی:دارد فرمت:word منبع:دارد

ادامه مطلب »
دانلود پرسشنامه