از دست ندهید

خلاقیت در سازمان

خلاقیت در سازمان

بسیاری معتقدند که خلاقیت عنصری ضروری برای دستیابی به تعالی وسیعی از رشته هاست با این حال خلاقیت یک مفهوم نا شناخته است که بیان آن تنها با کلمات ،کار بسیار مشکلی است .ضمن اینکه ،تعریف خلاقیت بسته به حوزه و زمینه ای که استفاده می شود (مثل نقاشی ،نویسندگی ،تجارت …)متفاوت است .یک  تعریف آغازین برای خلاقیت عبارت است از ایجاد ایده ای نوین ،بدون توجه چندان به کاربرد ومفید بودن آنها. این تعریف بر داده ها بیشتر از ستاده های خلاقیت بر سود وسازمان تاکید می کند .

اکوینی در تعریف خود اینگونه به مفهوم ستاده خلاقیت پرداخته است . تفکر درباره ایده ای نو و مناسب  این تعریف بر نیاز به افرادی که ایده های متنوع و متفاوت و در عین حال مناسب ارائه می دهند تاکید     می نمایند .خلاقیت از دیدگاه روانشناسی ،پدیدار شدن تلفیقی از اندیشه های نو بوسیله شهود گرایی از منابع ناشناخته تعریف شده است .لوتانز (۲۰۰۲) استاد رفتار سازمانی ،خلاقیت را بوجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یک روش جدید ،می داند .گئورگی در تعریف خلاقیت بر مفهوم ،تمرکز می کند به اعتقاد وی خلاقیت یعنی نگاه کردن به همان چیزی که دیگران نگاه می کنند .ولی داشتن تفکری متفاوت از آنها ،خلاقیت دوباره نگاه کردن وخارج شدن از پشت درهای بسته است. این توانایی فرد خلاق را در درک مشکلات بعنوان فرصت یا دیدن یک موقعیت از دیدگاه های متفاوت یاری می رساند .مثالی برای این مورد ،ایجاد تلفن بانک است که نسبت به برخورد رودررویی سنتی مشتری مدارتر است مفهوم چارچوب بندی مجدد (که دیدگاه مقابل پرداختن به مشکل با پرهیز از تغییر ساختار مربع است ) بر تعریفی گئورگی دلالت دارد .جونز بحث تنوع را در تعریفی خلاقیت این گونه مطرح می کند من در جستجوی افرادی هستم که با سیستم تطبیق پیدا نکنند . در این تعریف دکتر جونز به تنوع در نیروی کار اشاره می کند برخی از گروه های خلاق تحت شرایط تعارض کار می کنند که ممکن است از دید شاهدان بیرونی فاقد بهره وری به نظر آیند حرکت موفق آن است که تعارضی که منجر به سود و منفعت کلی می شود را تعارضی که سازمان رااز کار می اندازد و فلج می کند جدا نماید.تعارض مخرب هنگامی وقوع می افتد که افراد تفاوت در عقاید و ایده ها را با شخصیت و درگیرهای فرهنگی درون سازمانی اشتباه بگیرند .در عین حال این تفکر محدود که از سطح سازمانی منتج می شود (حسابداری در مقابل بازاریابی یا در مقابل بخش منابع انسانی )بسیار خطر ناک است .برخی خلاقیت را بعنوان فرایندی که شامل گذر از تعدادی سطوح که برای رسیدن به موفقیت وجود دارد می دانند اگر این سطح ممکن است بوسیله وقفه ها (فاصله های طولانی )از هم جدا شوند .از تعریف های عنوان شده می توان نتیجه گیری کرد که در مورد مفهوم خلاقیت یک توافق عمومی ولی کند در شرف ظهور است .علی رغم توافق عمومی محدود در مورد تعریف نظری و عملیاتی خلاقیت این اعتقاد که خلاقیت مفهومی چند بعدی است در حال تکوین است . بروستر گزلین (۲۰۰۳) می گوید :فرایند خلق وابداع همان فرایند تغییر ،رشد وفرایند تکامل است که در حیات ذهنی ما رخ می دهد .واقعا خلاقیت چیست ومشخصات آن کدام است .آیا هر شیئی یا روش جدیدی که توسط فردی ابداع شود ثمره نوعی خلاقیت است ؟

در سه دهه اخیر عده ای از صاحبظران سعی بر این داشته اند که تعاریف جامعی از خلاقیت عرضه کنند با بررسی نتایج تحقیقات آنان می توان ابهام تعریف خلاقیت را تا حدودی کاهش داد .شاید به جرات بتوان گفت که جامع ترین نظریه مربوط به خلاقیت توسط گیلفورد (۱۹۶۷)عرضه شده است .گیلفورد با تحقیقات فراوانی به این نتیجه رسید که توانایی های فکری انسان را نمی توان در یک بعد خلاصه کرد وآن را هوش یا چیزی شبیه آن نامید .وی با استفاده از روش های پیشرفته آماری وماشین های کامپیوتری ،دریافت که قوای فکری انسان را می توان به صدوپنجاه عامل مجزا که هر یک به تنهایی قابل اندازه گیری است تقسیم کرد. به نظر او برخی از این قضیه ها مستقیما در ظهور خلاقیت موثرند. این خصیصه ها عبارتند از روانی جریان فکر ،انعطاف پذیری قوای فکری و اصالت اندیشه و تصمیم گیری .این سه خصیصه به نظر گیلفورد تشکیل تفکر واگرا یا تفکر غیر متعارف را می دهند افرادی که تفکر واگرا دارند در فکر وعمل خود با دیگران فرق دارند و از عرف وعادت دور می شوند . و روش های جدید و خلاق را بکار می برند .بر عکس ،کسانی که از این خصوصیات برخوردارنیستند تفکر همگرا دارند و در فکر وعمل خود از عرف وعادت پیروی می کنند پس تفکر واگرا یعنی دور شدن از یک نقطه مشترک که همان رسم و سنت وعرف اجتماع است وتفکر همگرا یعنی نزدیک شدن به آن نقطه .

منبع:

کرد نوقانی ،رسول(۱۳۸۰)مدیریت خلاقیت و نوآوری در سازمانها چاپ اول انتشارات پیک سنجش

زارعی متین ،حسن (۱۳۸۵)خلاقیت و نوآوری دانش مدیریت شماره ۲۴

جولازاده،محمد علی(۱۳۸۸). رابطه فرهنگ سازمانی با میزان خلاقیت مدیران ادارات تربیت بدنی و رؤسای هیات های ورزشی استان مازندران. پایان نامه کارشناسی ارشد.دانشگاه شمال

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه