از دست ندهید

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده کارلو و همکاران (PTM-R)

Media-Human-mobile.The development of global communications. Communication in mobile and internet networks

شرح: مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران(۲۰۰۳) ساخته شده است. مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) از ۵ خرده مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) (۷ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی (۸ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی (۳ سوال)، رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری (۴ سوال) و رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز (۳ سوال) تشکیل شده است.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: ۱- مقیاس رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام)۲- رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه و جمعی ۳- رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی ۴- رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری۵-رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز

فرمت: word

منبع: دارد-کامل

توضیحات روان بنیان 

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل  ضرایب برازش مدل مناسبی را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در دانشجویان دانشگاه گزارش نمودند. کارلو و راندل (۲۰۰۳) جهت اصلاح آیتم های مقیاس برای نوجوانان پژوهشی را بر روی نوجوانان ۱۱ تا ۱۶ سال انجام دادند و در راستای این پژوهش ۲ گویه به مجموع گویه ها اضافه گردید .در ایران کجباف و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی ساختار عاملی و روایی واعتبار این پرسشنامه(۲۵ آیتمی) در نمونه ایرانی(دانشجو)پرداختند و تغییراتی از جمله کاهش خرده مقیاس ها از ۶  به ۵ خرده مقیاس اعمال گردید. لذا در صورتی که قصد اجرا این پرسشنامه را در گروه دانشجویی دارید این پرسشنامه مناسب می باشد.  و در صورتی که نمونه شما نوجوانان هستند پیشنهاد می کنم اینجا را کلیک نمایید(سایت روان بنیان).

همراه این پرسشنامه یک مقاله معتبر داخلی به اشتراک گذاشته شده است.

RIAL 50,000 – جهت خرید کلیک کنید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه