از دست ندهید

مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R)

social-insight-speech

شرح: مقیاس گرایشهای اجتماعی مطلوب تجدیدنظر شده (PTM-R) توسط کارلو و همکاران (۲۰۰۳؛ به نقل از کجباف و همکاران،۱۳۸۹) ساخته شده است. فرم ۲۳ گویه ای این مقیاس اساساً برای ارزیابی خودگزارش دهی از ۶ نوع رفتار اجتماعی مطلوب در بین دانشجویان دانشگاه تدوین گردید. کارلو و راندل (۲۰۰۲ ؛ به نقل از کجباف و همکاران،۱۳۸۹) ضرایب برازش مدل مناسبی را با استفاده از تحلیل عامل تأییدی در دانشجویان دانشگاه گزارش نمودند. کارلو و راندل (۲۰۰۳) جهت اصلاح آیتم های مقیاس برای نوجوانان پژوهشی را بر روی نوجوانان ۱۱ تا ۱۶ سال انجام دادند و در راستای این پژوهش ۲ گویه به مجموع گویه ها اضافه گردید (کارلو و همکاران، ۲۰۰۳).در ایران کجباف و همکاران(۱۳۸۹) به بررسی ساختار عاملی و روایی واعتبار این پرسشنامه(۲۵ آیتمی) در نمونه ایرانی(دانشجو)پرداختند و تغییراتی از جمله کاهش خرده مقیاس ها از ۶  به ۵ خردهه مقیاس اعمال گردید. لذا در صورتی که قصد اجرا این پرسشنامه را در گروه دانشجویی دارید نسخه هنجاریابی شده ایرانی را استفاده نمایید و در صورتی که نمونه شما نوجوانان هستند این نسخه حاظر مناسب تر است.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد-کامل

خرده مقیاس: ۱- رفتارهای اجتماعی مطلوب ناشناس (گمنام) (۵ سوال)، ۲- رفتارهای اجتماعی مطلوب نوعدوستانه (۶ سوال)، ۳- رفتارهای اجتماعی مطلوب هیجانی (۵ سوال)، ۴- رفتارهای اجتماعی مطلوب در موقعیت بحرانی و اضطراری (۳ سوال) ،۵- رفتارهای اجتماعی مطلوب متابعت آمیز (۲ سوال) و ۶- رفتارهای اجتماعی مطلوب جمعی(۴ سوال)

فرمت: word

منبع: دارد-کامل

توضیحات روان بنیان 

در مقاله کارلو و همکاران(۲۰۰۳) دو نکته مهم ذکر شده است: ۱- اصلاح نسخه اولیه PTMدر نمونه نوجوانان که به اضافه شدن ۲آیتم به ۲۳ آیتم  ختم گردید۲- در نمره گذاری این نسخه در مقاله اشاره شده است که نمره گذاری پرسشنامه مشابه نمره گذاری نسخه ۲۳ آیتمی می باشد و تنها ۲ آیتم اضافه گردیده است. سایت روان بنیان به استناد این دو موضوع نسخه ۲۵ آیتمی پرسشنامه با ۶ خرده مقیاس(برخلاف نسخه ارائه شده در مقاله کجباف و همکاران که ۵ خره مقیاس داشت ) تهیه کرده است. لازم به ذکر است این مورد مناسب نوجوانان می باشد. لطفا قبل از استفاده از این پرسشنامه با استاد خود مشورت کنید. همراه این پرسشنامه مقاله لاتین ذکر شده به اشتراک گذاشته شده است.مسئولیت استفاده از این پرسشنامه به عهده شما می باشد.   

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه