از دست ندهید

پرسشنامه بحران ستیزی سازمانها

download

شرح: سازمانها را از جهت بحران پذیری و بحران ستیزی می توان در یک پیوستار قرار داد. در یک سوی این طیف سازمانهای بحران پذیر که آسیب پذیری بالایی در مقابل بحران دارن قرار می گیرند و در سوی دیگر آن سازمانهای بحران ستیز که آماده مقابله با بحرانها می باشند واقع می شوند. سازمانهای بحران پذیر آنهایی هستند که در برابر بحران حالت انفعال و تسلیم داشته و هیچگونه ساز و کاری برای مقابله با بحران و رویارویی فعال با آن را ندارند. در حالی که سازمانهای بحران ستیز اگر چه نمی توان گفت نسبت به بحران مصونیت کامل دارند ولی از تمام توان و ظرفیتهای خود برای احساس بروز بحران قبل از وقوع آن و مقابله موثر با آن بهره گرفته ولی می کوشند حتی المقدور از بروز بحرانها جلوگیری کرده و در صورت رخ دادن بحران آن را بطور درستی کنترل نمایند. براساس تحقیقات انجام شده و با استفاده از دیدگاه سوم در زمینه چگونگی بروز بحران چهار دسته از عوامل می توانند موجد بحران باشند. در صورتی که سازمانی بتواند این عوامل را بگونه ای درست سازماندهی کرده و جهت بدهد بحران ستیز می شود و در غیر این صورت بحران پذیر بوده و در بحران از میان خواهد رفت. عوامل انسانی، فرهنگی، ساختاری و استراتژیهای سازمانی می توانند سازمانها را بحران پذیر یا بحران ستیز نمایند. بدین ترتیب برای مدیران سازمانها جالب خواهد بود که بدانند چگونه این عوامل را جهت دهی و سازماندهی کنند تا سازمانشان بحران ستیز شده و در مقابل بحرانها ایمن و فعال باقی بماند. پرسشنامه بحران ستیزی سازمانها از ۶۰ گویه تشکیل شده است که به منظور سنجش میزان بحران ستیزی سازمانها بکار می رود.

روایی و پایایی: ندارد

نمره گذاری: دارد

تفسیر: دارد

فرمت: word

منبع: دارد

توضیحات روان بنیان

در بررسی پیشینه این پرسشنامه هیچ اطلاعاتی از جانب سایت روان بنیان یافت نشد. در این پرسشنامه منبعی ذکر شده است که با مراجعه به آن مقاله در آن نیز هیچ اشاره ای به پرسشنامه نشده است و تنها در مورد بحران ستیزی  در سازمان ها مطالبی ذکر شده است. لذا به احتمال زیاد آیتم های این پرسشنامه از این مقاله برداشت شده است. روایی و پایایی چه داخلی و چه خارجی ندارد. لذا مسئولیت استفده از این پرسشنامه به عهده خود شما می باشد. مقاله در ادامه پیوست شده است. 

 جهت دانلود مقاله(توضیحات مطالعه کنید): کلیک کنید

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه