از دست ندهید

پرسشنامه رغبت سنج ازدواج – نسخه دانشجویی (پرساد)

photo-turner-woman-questioning

شرح: نکته مهمی که در تحقیقات انجام شده روی نمونه ایرانی دیده و گزارش شده است، این است که به نظر می رسد در جامعه ایرانی «موانع ازدواج» نقش مهمتر و موثرتری نسبت به کاهش تمایل به ازدواج در کاهش نرخ ازدواج در جوانان ایفاء می کند. این چنین تمایزی چه در سطح تحقیقات و چه در سطح بالینی، می تواند بسیار مهم و تعیین کننده باشد. بر این اساس است که راهبردهای مداخله یا اقدامهای پیشگیرانه تعیین می شود. ضمن آنکه در یک تحقیق، بایستی به نوعی عمل شود که بتوان بطور همزمان هر دو گروه از عوامل را بررسی کرد و نقش هر یک را تعیین نمود. بررسی های مؤلفین نشان داد که تنها ابزار ساخته شده در این زمینه مربوط به «دانشگاه ترینیتی» انگلستان است پرسشنامه ای موسوم به «تمایل برای ازدواج»(DFM)توسط شرودر (۲۰۰۳)، با ده  سئوال ساخته شده است که اعتبار آن ۸۵/۰ گزارش شده است. در این پرسشنامه مسائلی مانند«میزان اهمیت ازدواج برای شخص»، «میزان احتمال اینکه در ۳ تا ۵ سال آینده ازدواج خواهد کرد»،«میزان وابسته دانستن خوشبختی به ازدواج» و نیز «ترجیح ازدواج بر هم خانگی»، مطرح شده است. بدیهی است که ازدواج همانقدر که یک پدیدة «روانشناختی »نیز محسوب می شود و به شدت تحت تأثیر نفوذ عوامل فرهنگی قرار دارد و به همین دلیل هم استفاده از یک ابزار خارجی در این زمینه، می تواند حتی گمراه کننده نیز باشد. با توجه به آنچه گذشت پرسشنامه رغبت سنج ازدواج – نسخه دانشجویی (پرساد) ابزار مناسب، معتبر و موثری جهت بررسی «سطح رغب به ازدواج» باشد.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: ۱- بازخورد نسبت به ازدواج ۲- نگرش نسبت به پیامدهای ازدواج ۳- آمادگی و تمایل عملی برای ازدواج ۴- موانع ازدواج

فرمت: word

منبع: دارد

توضیحات روان بنیان 

همراه این فایل دو مقاله داخلی معتبر به اشتراک گذاشته شده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه