از دست ندهید

دانلود پرسشنامه هیجان خواهی فرم پنجم

questionnaire

شرح: این پرسشنامه در سال های بین ۱۹۶۴ تا ۱۹۸۳ به منظور بررسی تفاوت های فردی در زمینه سطح بهینه تحریک و برانگیختگی تهیه شده است. این مقیاس دارای شکل های مختلفی از اول تا ششم است. شکل ششم آن صرفاً شامل مولفه های هیجان زدگی و ماجراجویی و بازداری زدایی است که با هدف گسترش سوال های مقیاس مذکور ساخته شده است، در اینجا شکل پنجم ارایه می شود که این شکل برای ارزشیابی عوامل هیجان خواهی تهیه شده و از چهار عامل فرعی هیجان زدگی و ماجراجویی، تجربه جویی، بازداری زدایی و بیزاری از یکنواختی تشکیل شده است و دارای ۴۰ مقوله دو بخشی است که آزمودنی باید یکی از این دو بخش را انتخاب کند، به نظر می رسد یکی از معایب مطرح شده از سوی آرنت در مورد این مقیاس این است که بیشتر بر محور رفتارهای ضد اجتماعی و هنجارشکن استوار است، اجرای آن بیش از ۲۰ دقیقه وقت لازم ندارد.

روایی و پایایی: دارد

خرده مقیاس: ۱- هیجان زدگی ۲- تجربه جویی ۳- بازداری زدایی۴- بیزاری از یکنواختی

نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

توضیحات روان بنیان

دو نسخه ترجمه شده از این پرسشنامه به اشتراک گذاشته شده است. نام دیگر پرسشنامه، پرسشنامه احساس خواهی (زاکرمن) می باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه