از دست ندهید

دانلود پرسشنمامه خودپنداره بک

Building_self_confidence_v3

شرح: این پرسشنامه در سال ۱۹۸۷ به منظور سنجش خودپنداره اشخاص توسط بک ساخته شده و یکی از آزمون های تحلیلی شخصیت است که تا کنون جهت اهداف تحقیقاتی، مطالعاتی و تشخیصی به صورت گروهی و انفرادی کاربرد وسیعی داشته است. هر سوال این پرسشنامه در واقع یک صفت یا خصوصیت را مطرح می کند که آزمودنی باید در این صفت خودش را با بقیه مقایسه کند.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری و تفسیر: دارد

خرده مقیاس: ۱- توانایی ذهنی ۲- کفایت کاری ۳- جذابیت فیزیکی ۴-  مهارت های اجتماعی ۵-مسایل اخلاقی

منبع: دارد

توضیحات روان بنیان 

دو ترجمه از این پرسشنامه موجود است که تا حدودی مشابه هم می باشند اما در برخی آیتم ها ترجمه کاملا متفاوت است:

هشیاری من…
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

در ترجمه دیگر:

کمرویی من…
‌أ- تقریبا بیش از همه کسانی است که می شناسم.
‌ب- بیش از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ج- به اندازه بیشتر کسانی است که می شناسم.
‌د- کمتر از بیشتر کسانی که می شناسم.
‌ه- تقریبا از همه کسانی که می شناسم، کمتر است.

لذا در این فایل هر دو پرسشنامه به همراه یک مقاله داخلی به اشتراک گذاشته شده است. مسئولیت استفاده از هر کدام از پرسشنامه ها به عهده شما می باشد.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه