از دست ندهید

پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان گارنفسکی(CERQ)

733

شرح: پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان توسط گرانفسکی و همکاران (۲۰۰۱)تدوین شده است، این پرسشنامه، پرسشنامه*ای چند بعدی و یک ابزار خود گزارشی است که دارای ۳۶ ماده است و دارای فرم ویژه بزرگسالان و کودکان می باشد. مقیاس تنظیم شناختی هیجان نه (۹)راهبرد شناختی ملامت خویش، پذیرش، نشخوارگری، تمرکز مجدد مثبت، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد مثبت، دیدگاه پذیری، فاجعه انگاری و ملامت دیگران را ارزیابی می کند. گارانفسکی و همکاران اعتبار و روایی مطلوبی را برای این پرسشنامه گزارش کرده اند. این پرسشنامه شامل ۳۶ پرسش مدرج پنج نمره ای (از همیشه یا هرگز)می باشد که هر چهار پرسش یک عامل را مورد ارزیابی قرار می دهد.

خرده مقیاس:  ۱- ملامت خویش۲- پذیرش ۳- نشخوارگری ۴-تمرکز مجدد مثبت، ۵-تمرکز مجدد بر برنامه ریزی ۶- ارزیابی مجدد مثبت، ۷-دیدگاه پذیری ۸-فاجعه انگاری ۹-ملامت دیگران
فرمت: -word-اختصاصی 
نمره گذاری و تفسیر: دارد

منبع: کامل دارد

توضیحات روان بنیان

این پرسشنامه شامل سه مقاله داخلی معتبر، توضیح کامل هر خرده مقیاس در پرسشنامه می باشد. 

امین آبادی و همکاران، در پژوهش خود اینگونه  نوشته اند: “در این پرسشنامه راهبردهای سرزنش خود، سرزنش دیگران، نشخوار ذهنی و فاجعه آمیز پنداری در مجموع، راهبردهای منفی تنظیم هیجان را تشکیل می دهند و راهبردهای پذیرش، توجه مجدد به برنامه ریزی، توجه مجدد مثبت، باز ارزیابی و اتخاذ دیدگاه بر روی هم راهبردهای مثبت تنظیم هیجان را نشان می دهند”.

forum-p30web-1

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه