از دست ندهید

پرسشنامه مهارت های اجتماعی و رفتاری گرشام و الیوت(SSRS)-فرم معلم

di-c1hz

شرح: مقیاس مهارت اجتماعی شامل سه فرم ویژه ارزیابی توسط والدین، معلمان و دانش آموزان است. هر یک از فرم های مقیاس را می توان به تنهایی یا توام به کار گرفت. در پژوهش حاضر فرم معلم مورد استفاده قرار گرفته است. معلمان از مهمترین منابع کسب اطلاع در زمینه رفتار و کفایت دانش آموزان هستند (هاج، ۱۹۸۳). معلمان این پرسشنامه را که دارای ۴۸ پرسش سه نمره ای ( دارای گزینه های هرگز، بعضی اوقات و اغلب اوقات) است، برای تمام دانش آموزان تکمیل می گردد.

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس:

۱- مهارت اجتماعی، که خود شامل:

همکاری : این خرده آزمون شامل رفتارهایی نظیر مشارکت با دیگران، پیروی از دستورالعمل ها و راهنمایی هاست.

قاطعیت: این خرده آزمون مشتمل بر رفتارهای آغازگر، نظیر کسب اطلاع از دیگران، معرفی خود به دیگران و پاسخ مناسب به رفتار دیگران است.

خویشتن داری: این خرده آزمون شامل رفتارهایی است که در موقعیت های دشوار ( نظیر مسخره شدن) مستلزم رفتار معقول از سوی دانش آموز است و همچنین در برگیرنده رفتارهایی است که در موقعیت های دشوار ضروری به نظر می رسد

۲-  مهارت رفتاری، که خود شامل:

رفتار بیرونی

رفتار درونی

بیش فعالی

منبع: دارد- کامل

توضیحات روان بنیان 

پس ار بررسی منابع داخلی نسخه ها متفاوتی از این پرسشنامه با تعداد آیتم های متفاوت مواجه شدیم و برای توجیه انتخاب پرسشنامه حتما به یک مقاله علمی پژوهشی نیاز دارید. در بین مقالات تنها یک مقاله یافتیم که از این نسخه یعنی نسخه معلمین ۴۸ آیتمی با این خرده مقیاس ها استفاده کرده است. لذا همراه با این پرسشنامه این مقاله نیز به اشتراک گذاشته شده است و بسیار مفید می باشد.

forum-p30web-1

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه