از دست ندهید

مقياس تاب آوري كانر- ديويدسون (cd-risc)- برای اولین بار همراه با خرده مقیاس

questionnaire

شرح: این پرسشنامه دارای ۲۵ سوال بوده و هدف آن سنجش میزان تاب آوری در افراد مختلف است. در پژوهش بشارت و همکاران (۱۳۸۶) روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تایید قرار گرفته است (به نقل از حق رنجبر و همکاران، ۱۳۹۰). در پژوهش حق رنجبر و همکاران (۱۳۹۰) نیز پایایی پرسشنامه با استفاده از آزمون ضریب آلفای کرونباخ مورد آزمون قرار گرفت که آلفای ۸۴/۰ برای این پرسشنامه بدست آمد. بنابراین این ابزار از پایایی خوبی برخوردار است.هرچند نتایج همساني دروني ، پايايي بازآزمايي و روايي همگرا و واگراي مقياس، کافي گزارش شده اند و گرچه نتايج تحليل عاملي اکتشافي وجود پنج عامل)شايستگي/استحکام شخصي ، اعتماد به غرايز شخصي/تحمل عواطف منفي، پذيرش مثبت عواطف/روابط ايمن ، مهار ، معنويت (را براي مقياس تاب آوري تأ ييد کرده است، چون پايايي و روايي زيرمقياس ها هنوز به طور قطع تأ ييد نشده اند، در حال حاضر فقط نمره ی کلي تاب آوريب راي هدف هاي پژوهشي معتبر محسوب مي شود)کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳).هرچند نتایج همساني دروني ، پايايي بازآزمايي و روايي همگرا و واگراي مقياس، کافي گزارش شده اند و گرچه نتايج تحليل عاملي اکتشافي وجود پنج عامل)شايستگي/استحکام شخصي ، اعتماد به غرايز شخصي/تحمل عواطف منفي، پذيرش مثبت عواطف/روابط ايمن ، مهار ، معنويت (را براي مقياس تاب آوري تأ ييد کرده است، چون پايايي و روايي زيرمقياس ها هنوز به طور قطع تأ ييد نشده اند، در حال حاضر فقط نمره ی کلي تاب آوريب راي هدف هاي پژوهشي معتبر محسوب مي شود)کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳)، با این وجود گروه روان بنیان به درخواست اعضا خرده مقیاس های تعیین شده توسط کانر و ديويدسون، ۲۰۰۳ را به همراه خرده مقیاس های دو پژوهش دیگر که به بررسی مشخصات روانسنجی این پرسشنامه در دو کشور اسپانیا و هند پرداخته اند، را نیز ترجمه و برای اولین بار به اشتراک گذاشته ایم.
منتشر کننده: انجمن روان بنیان-اختصاصی گروه روان بنیان 
فرمت: word

روایی و پایایی: دارد

نمره گذاری: دارد

خرده مقیاس: سه پژوهش سه خرده مقیاس زیر را معرفی کرده اند. 

پژوهش اول: ۱- شايستگي/استحکام شخصي ۲- اعتماد به غرايز ۳- پذیرش عواطف  مثبت / روابط امن ۴- مهار ۵- معنویت

پژوهش دوم: ۱- جسارت ۲- خوش بینی ۳- کاردانی ۴- هدف

پژوهش سوم: ۱- جسارت ۲- خوش بینی ۳- کاردانی

منبع: دارد

+به همراه ۴ مقاله علمی خارجی و ۱ مقاله داخلی

3 دیدگاه

  1. سلام
    پرسشنامه کانر و دیویدسون رو خریداری کردم، هنوز ارسال نشده

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه