از دست ندهید

دانلود راهنمای آزمون شکل گیری مفهوم ویگوتسکی

questionnaire

شرح: هدف اين آزمون، ارزيابي توانايي فرد در حل مسائل با استفاده از مفاهيم انتزاعي است. اين ابزار از ۲۲ مهرة چوبي تشكيل شده است كه از لحاظ رنگ، شكل، ارتفاع و سطح با يكديگر متفاوتند. در بين اين مهرهها، ۵ رنگ مختلف، ۶ شكل مختلف، دو نوع ارتفاع (كوتاه و بلند) و دو نوع سطح )كوچك و بزرگ) وجود دارد. در زير هر يك از مهره ها واژه هاي بي معنايي نوشته شده است. براي مهره هاي بلند و بزرگ از عبارت ها، براي مهره هاي بلند و كوچك عبارت ژاس، براي مهره هاي كوتاه و بزرگ از عبارت  زيم و براي مهره هاي كوتاه و كوچك از عبارت لوش استفاده شده است. لازم است آزمودني براي حل مسأله، مهره ها را به چهار گروه ياد شده تقسيم كند (بدون ديدن نام آنها كه در زير هر مهره نوشته شده است) او بايد به نحوي عمل كند كه دو خصوصيت از يك شيء، يك مفهوم قراردادي جديد را كه كلمه هاي بي معنا نمايندة آن  هستند، به وجود آورد. پس از اتمام آزمون، مهره ها برگردانده شده و از آزمودني خواسته مي شود تفاوتها و شباهت هاي ميان گروه ها را بيان كند. در حالت بهنجار فرد بايد بتواند مهره ها را براساس دوويژگي ارتفاع و ضخامت از يكديگرمتمايز كند.

فرمت: word

توضیح روان بنیان

این مجموعه شامل خرده آزمون نمی باشد بلکه نمره گذاری پرسشنامه به صورت جامع توضیح داده شده است.

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه