از دست ندهید

پرسشنامه خود کنترلی تانجی –فرم ۳۶ همراه با مقالات معتبر

exerciseselfcontrol

شرح:خود کنترلی به عنوان اعمال کنترل خود به وسیله خود  تعریف می شود(موراون و بامیستر،۲۰۰۰). کنترل خود با حوزه های گوناگونی مانند شناخت، هیجان عملکرد وتوجه در ارتباط است(بومیستر و همکاران، ۱۹۹۴)و همچنین فواید خود کنترلی بر روی حیطه  های مختلفی همچون نگهداری رژیم عذایی(کاهان وهمکاران، ۲۰۰۲) اختلال خوردن، سلامت روانی(تانجی، بامیستر، و بون، ۲۰۰۴)، سلامت جسمی(ریدر و د ویت،۲۰۰۶)، اعتیاد، خشم(د وال، بامیستر، استیلمن و گیلوت، ۲۰۰۷) و جنایت(هیرچی، ۲۰۰۴) موردبررسی قرار گرفته است. این مطالعات نشان دادند  که خود کنترلی در پیگیری اهداف طولانی مدت و والاتر برای قرد بسیار تاثیر گذار می باشد(بویر وهمکاران،۲۰۱۱).

فرمت: word

روایی و پایایی: هر چند پژوهشی که به طور اختصاصی ویژگی های روانسنجی این پرسشنامه را مشخص نماید یافت نشد. اما تانجی و همکاران  با انجام پژوهشی که به بررسی رابطه و اثر گذاری خود کنترلی بالا با موفقیت های بین فردی پرداختند، مشخصات روانسنجی این پرسشنامه را نیز بر اساس نمونه تحقیق خود گزارش کردند، که در اینجا ما نیز به آن اشاره می کنیمدر برآورد همسانی درونی، پایایی آزمون بالا گزارش شده است بدین گونه که: آلفا برای مقیاس خود کنترلی فرم بلند ۳۶ آیتمی در دو نمونه تحقیق تانجی و همکاران ۸۹/۰ بود و همچنین برای مقیاس خود کنترلی فرم کوتاه-۱۳ آیتمی نیز به نتایج مشابه دست یافتند (آلفا= به ترتیب در دو نمونه تحقیق آنها ۸۳/۰ و ۸۵/۰ ).بنابراین پرسشنامه های مورد نظر همسانی درونی مناسبی را دارا می باشد.

منبع: دارد

نمره گذاری: دارد

همراه با دو مقاله معتیر- ترجمه اختصاصی سایت روان بنیان

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه