از دست ندهید

مقیاس فشارزاهای شغلی واحد صنعتی

questionnaire

شرح: دانشجویان و پژوهشگرانی که موضوع پایانامه و یا مقاله آنها در مورد فرسودگی شغلی با بررسی مشکلات مدیریتی و رفاهی کارکنان است، این مقیاس می تواند مفید باشد.

تدوین: محمدرضا صفارزاده/محقق ساخته
فرمت: word

روایی و پایایی: پایایی این پرسشنامه با استفاده از دو روش بازآزمایی و آلفای کرونباخ، به دست آمده است. ضریب همسانی آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۹۴/۰ و همچنین با تاکید بر روش بازآزمایی، رقم ۶۵/۰ گزارش شده است. روش بازآزمایی ویژگی های تکرار پذیری، بازدیدآوری و ثبات پرسشنامه را در طول زمان ارزیابی می کند

نمره گذاری: دارد

منبع: دارد

دیدگاهتان را ثبت کنید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شدعلامتدارها لازمند *

*

دانلود پرسشنامه